Защо Купувам Инвестиционно Злато и Инвестиционно Сребро? … (и Физическо и на Фондовата Борса) + Акции на Златодобивни Мини

Здравейте от мен, Иво 🙂

  • Забелязали ли сте, че всички богати и успешни хора редовно си купуват инвестиционно злато и инвестиционно сребро?
  • Защо ли още от древни времена заможните хора са държали и трупали богатствата си под формата на ценни метали и на земя?
  • Сещате ли се, кои дълготрайни активи ще направят супер богати хората, които ги притежават в условията на съвременната постоянна инфлация и обезценяваща се валута?

Ето ги 12-те Основни Причини, Защо Обожавам Инвестициите в Злато и Сребро Точно Сега, по Време на Този Икономически Цикъл.

 

12 Причини Да Инвестирам в Злато и Сребро Днес

ВИДЕО

 

  • 12 Причини:

1.) Вече в продължение на цели 5000 години златото и среброто никога не са се проваляли. Те са единствените такива активи.

2.) Златото и среброто са най-сигурната инвестиция на света.

Тяхната цена винаги расте при икономически катаклизми, войни, природни бедствия, тероризъм, и т.н. което ги прави чудесна застраховка за нас.

3.) Тяхната покупателна мощ никога няма да падне до нула, защото те са дълготрайни материални активи.

 

4.) Златото и среброто са финансови активи, които могат да бъдат 100% частни и да не са част от самата финансова система.

Финансова Система Върху Която Ние Нямаме Пряк Контрол и Която е Силно Манипулируема от Банкерите и Правителствата.

Имайте в предвид, че цените на ценните метали са по-скъпи, когато купувате от банките.

Евтино сребро (с по-ниска цена) можете да намерите в онлайн магазините.

 

 

5.) За златото и среброто не плащате допълнителни данъци година след година (освен данък ДДС за среброто в момента, когато го купувате физически).

6.) Златото и среброто се представят изключително добре както при инфлация, така и при дефлация и всякакви икономически катаклизми.

7.) Златото и среброто са активи, които можем да притежаваме физически на 100%.

За сравнение: ако не плащате данъците си за вашето недвижимо имущество няколко поредни години, държавата ще ви го конфискува.

ВИДЕО

 

8.) Златото и среброто имат нисък bid-offer за разлика от колекционерските и нумизматичните монети и диамантите, където спреда може да бъде 15% – 100%.

9.) Всяка тройунция злато и сребро има същата стойност, докато при диамантите и колекционерските монети може да има огромни разлики в сумите и ще ви е необходим експерт за тяхното разпознаване.

10.) Златото и среброто са сред малкото финансови активи, които докато са ваш актив не са едновременно с това нечий пасив.

Активи като акции, облигации, ETF-и, фючърси и т.н. зависят от дейността, която развива емитента или контрагента.

Златото и среброто никога не пропадат, за разлика от фиатните пари, които отдавна не са защитени със златен стандарт.

 

11.) Златото и среброто ви осигуряват значителна покупателна мощ срещу много малко количество от тях.

Тоест те имат много висока ценностна плътност.

12.) Физическото злато и сребро са истински пари със стойност сами по себе си, за разлика от фиатните валути (хеликоптерните пари).

Благородните Метали Ви Дават Сигурност и Стабилност за Вашето Бъдеще и за Това на Вашето Семейство.

Заключение

 

  • На фона на всичко на което ни учи историята през хилядите години ИЗВОДЪТ е такъв:

Не Съществува Възможен Сценарий, при Който Инвестиционното Злато и Инвестиционното Сребро да не Вървят Като Цена Нагоре.

99% от хората живеят в носещо измамен комфорт блаженство, което дава невежеството. Те остават глухи и слепи за това познание.

  • Знанието е СИЛА

След като се запознахте с полезната информация на страниците на този уебсайт, вие сте вече много напред пред стадото (масите хора, тълпите).

Финансово грамотните хора отдавна инвестират в ценни метали. 🙂

  • А Вие?

Само за пример: Европейските монети на Виенската филхармония от една унция са чудесна инвестиция в злато.

 

Успех и на вас интелигентни хора, които се образовате на уебсайтове като:

От честния български ментор (Ч.Б.М.): Иво Игнатов

  • Сподели тази безценна информация с хората на които държиш сега!